top of page

GDPR & Integritetspolicy

Vilka personuppgifter samlar vi in, varifrån och varför?

Personuppgifter som vi behandlar om dig

 

I din kontakt med Edins Husbilar AB lämnar du som kund en viss information till oss, så som exempelvis namn, efternamn, adress, telefonnummer samt e-post adress.

Dina personuppgifter har i regel inhämtats antingen direkt från dig som kund eller från andra källor.

Dina personuppgifter behandlas i tillämpliga fall för ändamålen fakturahantering, betalning, reklamation, administration samt hantering av leveranser kontakt och kommunikation.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar personuppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen krav.

 

Dina rättigheter

Du som kund har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse vid eventuella fel.

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du har rätt att återkalla hela eller delar av inlämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du som kund vill utöva dina rättigheter eller önskar komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kontakta oss per e-post info@edinshusbilar.se

bottom of page